Alfa 2.png

Kurzy Alfa

Co je Alfa?

 • série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou
 • příležitostí pro kohokoliv, kdo hledá odpovědi, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru
 • nenáročný a přátelský čas spojený s večeří a diskuzí
 • celosvětově oblíbený způsob evangelizace; přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to.

V rámci tohoto fondu můžete přispět na 4 různé oblasti, kterým se kancelář Alfa věnuje:

KURZY ALFA: DLOUHODOBÝ ROZVOJ

 • Náklady České kanceláře kurzů Alfa: provoz, početní rozvoj, koordinace kurzů
 • Váš dar podpoří např. úvazek týmu Kanceláře, hosting webu, školení vedoucích, překlad a vydávání nových materiálů ke kurzům. 
 • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 65

 

KURZY O VZTAZÍCH: DLOUHODOBÝ ROZVOJ

 • Náklady Kanceláře kurzů Alfa: provoz, početní rozvoj, koordinace kurzů o vztazích. 
 • Váš dar podpoří například úvazek týmu, hostin, školení či nové materiály kurzů Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí či teenagerů.
 • Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny.
 • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 63

 

ZVEME ČESKO NA VEČEŘI 

 • Propagace kurzů Alfa, www.kurzyalfa.cz
 • Dejme skrze propagaci kurzů možnost každému člověku v ČR najít místo, kde lze otevřít otázky o životě a křesťanské víře v přátelském, otevřeném a neformálním prostředí. 
 • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 62

 

ZVEME ČESKO NA RANDE

 • Propagace kurzů o vztazích, www.manzelskevecery.cz
 • Dejme skrze propagaci kurzů možnost každému páru v ČR investovat do svého vztahu přístupnou formou a poznat, že církvi záleží na lidech kolem.
 • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 64

 

Iniciativa 2013

Zveme Česko na večeři 

V  České republice 200 společenství pořádá kursy Alfa, které jsou považovány za jeden z neúspěšnějších evangelizačních nástrojů, který máme. Křesťanům se daří organizovat série přednášek, ale nejtěžší je získat nové zájemce o kurs. Právě proto vznikla myšlenka celonárodní propagace z názvem Zveme Česko na večeři.  Úspěšná iniciativa kursů Alfa na podzim 2013 vedla k závěru: v září 2015 opět podpořme konání kursů Alfa celonárodní kampaní. Připomeňme si proto, jakých výsledků dosáhla.

Kursy Alfa již v České republice probíhají více jak 16 let.  Podzimní iniciativa 2013 se připravovala tři roky a jejím cílem bylo, aby z tehdejších 100 míst, kde Alfa probíhala, se podařilo vytvořit hustší síť schopnou pořádat 200 kursů. Komunikační strategie měla dvě hlavní linie pro dvě odlišné skupiny. Církev – pořadatele kurzu Alfa a českou veřejnost – hosty kurzu.  Pořadatelům kurzů byly v sekci pro registrované na webu www.kurzyalfa.cz zprostředkovávány potřebné informace. Pro oslovení veřejnosti byly zvoleny dvě grafické podoby: Lupa kladoucí ve vesmíru otázku „Existuje Bůh?“ a verze určená primárně pro mládežnické kurzy - mladík hledající v popelnici s nápisem v lupě „Hledej dál“. Oba návrhy byly již v minulosti použity jak ve Velké Británii, tak i v dalších zemích. Mediální kampaní tak měli být osloveni duchovně hledající lidé.

Průběh mediální kampaně

V kampani bylo použito 12 billboardů a 32 City Light vitrín. Billboardy byly umístěny u dálnic a ve velkých městech, kde se připravoval větší počet kurzů.

Byly využity prostředky městské hromadné dopravy. V pražském metru byl plakát umístěn do každého druhého vagonu metra. Dále byla inzerce v tramvajích v Brně a Plzni, na trolejbusech v Pardubicích a na autobusech v Mostě.

Alfa byla prezentována v rozhlasových pořadech Doteky víry, Zaostřeno na církve, na Radiožurnálu a v televizním pořadu Snídaně s Novou.

Na internetu probíhala propagace bannerovou reklamou na ZPRÁVY.IDNES.CZ, na webu TV Nova TN.CZ. Vyšel články na NOVINKY.CZ, TN.CZ, DOMA.CZ a KRASNA.CZ. Pozvánka na kurz přes facebook byla vytvořena klipem s moderátorem Alešem Juchelkou.

Jednotlivé pořádající místní církve mohly podat žádost o grant u F-nadace. O podporu požádalo celkem 12 společenství, všem žádostem bylo vyhověno a celková hodnota podpory dosáhla 108 tis. Kč.

Pár postřehů ze světa médií

Téma křesťanské víry nemělo u provozovatelů médií velký ohlas. Zajímavý byl průběh jednání s agenturou provozující síť vitrín ve velkých obchodních centrech. Byla potvrzena závazná rezervace ploch, ale poté, co agentura obdržela grafický návrh reklamy, byla spolupráce odmítnuta s tím, že náboženskou propagaci ze strachu o ztrátu zákazníků obchodní centra odmítají vyvěsit.

Minimální přítomnost křesťanství na mediálním poli je zřejmě dána tím, že jako křesťané médiím nerozumíme a ani se je nesnažíme pochopit. Nečekáme, že je možné reklamou své okolí efektivně oslovit. A když už se přece jen odvážíme na toto pole vstoupit, chceme, aby se naše reklama líbila především nám. Oslovujeme sami sebe, ne ty, koho jsme oslovit chtěli. To nás zpětně utvrzuje v názoru, že reklama není k ničemu. Proč do ní ale všichni ostatní investují, zůstává tajemstvím.

Zkušenost s místními médii byla o poznání lepší. Městské časopisy mají za cíl informovat o dění ve městě a vděčně o Alfě informovali. V iniciativě 2015 je proto položen větší důraz na místní propagaci realizovanou místními pořadateli. Ve spolupráci s F-nadací je připraveno i finanční zázemí a místní pořadatelé se mohou opět přihlásit do grantového řízení a získat prostředky na propagaci. Podporovány jsou tiskové náklady pro vytvoření pozvánek, plakátů, billboardů. Obzvláště se osvědčily opakovaně použitelné potištěné plachty.

Alfa je stabilní dlouhodobý projekt a proto má smysl investovat do povědomí o existenci kurzů.

Zhodnocení iniciativy:  Za celou historii pořádání kurzů Alfa do jara 2013 Alfou prošlo asi celkem 9 tis. lidí. Iniciativa podzimu 2013 přinesla víc jak čtvrtinový nárůst účastníků, když na Alfu přišlo přibližně 2 400 lidí. Za celou dobu pořádání Alfy uvěřilo v Krista 1000 lidí, a Iniciativa 2013 k nim přidala dalších nejméně 300 lidí, což je nárůst skoro o třetinu.

 

Z Alfy se postupně stává hnutí. Dříve ústřední role Kanceláře pro školení dalších pořadatelů Alfy se postupně přenáší na pořádající společenství, která jsou již schopná samostatně pomoci dalším zájemcům zahájit vlastní kurz.

Alfa zdomácněla v 16 českých denominacích a mnoha nedenominačních společenstvích. Více než 1 500 českých křesťanů, v drtivé většině laiků, udělala pozitivní zkušenost s evangelizací. Změna myšlení lidí a zkušenost „i dneska to jde“, nám pomáhá být evangelizačně plodnější a úspěšnější. Vize Alfy „Evangelizace národa a proměna společnosti“ je společným cílem křesťanů a Alfa je významným pomocníkem v naší zemi k dosažení toho úkolu.

Připojte se k podzimní iniciativě osobní účastí vašeho společenství. Podpořte finančně dárcovský fond F-nadace „Zveme Česko na večeři“ a umožněte, aby Iniciativa 2015 přinesla ještě větší ovoce.

Upraveno podle údajů Kanceláře Alfa