dd-3.png
dd-5.png
dd-strom.png
dd-4.png

Duchovní dědictví

Fond Duchovní dědictví dárcovský fond, který vznikl roce 2018 a podpořil projekt Staleté kořeny. Aktuálně podporuje projekt Komenský 2020. 

Fond umožňuje rozšířit povědomí o kořenech našeho národa a duchovním dědictví naší republiky. 

Číslo účtu na podporu fondu: 2401115713/2010

Peníze zaslané na Staleté Kořeny po tomto datu Vám buď můžeme na Vaši žádost vrátit na účet, nebo budou použity na sbírku druhého projektu Duchovního dědictví - Komenský 2020.

Vaším darem umožníte, že se více lidí seznamí s duchovním dědictvím našeho národa.

KOMENSKÝ 2020

Projekt Komenský 2020 připomíná školám a našemu národu významné výročí - 350 let od úmrtí “učitele národů” J. A. Komenského. Připravili jsme interaktivní knihu, která zprostředkovává Komenského myšlenky a vzdělávací program pro školy. V něm se pomocí zajímavých aktivit a diskuze žáci dozví o Komenského životě a budou mít možnost přemýšlet nad nejhlubšími lidskými touhami.

Pomozte nám získat 200 000 Kč a dostat projekt do 500 českých škol.

Zvolte částku a vyberte si odměnu, kterou obdržíte - např.: pamětní Komenského minci.

 

 

 

Spolu s dary na bankovní účet k 20. 5. 2019  78 lidí darovalo celkem 185 502 . Děkujeme!

Provozovatel platební brány darujme.cz z Vašeho daru odečte 2% a podpořený projekt obdrží 98% Vámi zaslaných financí. Aby projekt obdržel 100 % Vašeho daru, můžete finance poslat přímo na náš bankovní účet:

  • 2401115713/2010, VS: 106

Web komensky2020.cz zpřístupňuje Interaktivní knihu, videa a další zdroje k projektu.

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k nápravě lidstva. Avšak toto své dílo nedokončil.

Komenský věřil Bohu, že změna člověka a společnosti je možná. Po celý život si i přes těžké životní zkoušky udržel naději do budoucnosti. Základním předpokladem pro obnovu bylo začít od jedince a směřovat přes rodiny, školy k celým národům. K nápravě je třeba vědět, chtít a moci (scire, velle, posse) – změna se tedy musí týkat nejen rozumu, ale i vůle, charakteru a vůbec celého člověka. A to nepůjde bez pokání, smíření a návratu k Bohu, nebo-li obnovení toho, čemu Komenský říkal „nexus hypostaticus“ – bytostné spojení se Stvořitelem. Člověku 21. století může tento rozměr nápravného díla znít cize, ale Komenský ho považuje za první klíč pro obnovu věcí lidských. 

Komenský své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo – jako národ Komenského – započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. Století? 

Naplnit Komenského vizi nabízíme mladým lidem - vymyslet a uskutečnit vlastní osobité projekty v 7 oblastech “věcí lidských”: Rodina, Vláda, Víra, Umění, Média, Podnikavost a Vzdělanost.

Použití prostředků:

  • Finance budou použity na poštovní kampaň na 4 000 základních škol a 1 500 středních škol v ČR, která pozve školy do tohoto projektu. 
  • Proškolení a podpora (40 - 50) lektorů, kteří budou interaktivní programy ve školách realizovat.
  • 500 zapojených škol obdrží sadu pro realizaci projektu.

Staleté kořeny

Děkujeme všem dárcům na tento velmi úspěšný projekt. Školní interaktivní program Staleté kořeny se stal v roce 2018 nejžádanějším programem lektorů na školách.

Celý článek