foto evangelista.png
uhllik-text1.png
uhlik-text2.png

Evangelista – Zdeněk Uhlík

    Kdo je Zdeněk Uhlík?

  • Ježíš Kristus opravdu žije!  I dnes ti může odpustit hříchy, dát věčný život, uzdravit, naplnit pokojem a novou nadějí.
  • www.uhlikovi.cz 
  • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 1101
  • Vašim darem umožníte šíření evangelia v České republice.

Zdeněk Uhlík slouží jako cestující evangelista. Cestující evangelisté jsou známí již ze druhého století. Mnohdy tito lidé nebyli povoláni církví, ale samotným Bohem, který potvrzoval jejich službu, a jejich životní potřeby zajišťovala církev. A u Zdeňka Uhlíka to není jinak. Jeho život je životem z víry a závislosti na Bohu…

Zdeněk zvěstuje evangelium ve spolupráci s církvemi, které ho pozvou. Jeho práce je mezidenominační. Na různých festivalech, kempech a církevních setkáních slouží také duchovním poradenstvím. Navštěvuje nemocné v nemocnicích i v domácnostech. Působí rovněž v zahraničí. 

Zdeněk nevyrůstal ve věřící rodině.  Měl ale milost potkat horlivé a v pravdě žijící křesťany, kteří mu svědčili o Bohu, Jeho lásce a potřebě se s ním smířit. Přijal odpuštění a od té doby Pán Bůh proměňoval jeho život a dosvědčoval mu svou lásku. Později Zdeněk vystudoval Evangelikální teologický seminář a čtyři roky byl kazatelem v církvi. Pak přijal povolání cestujícího evangelisty. Od té doby mohl vidět mnoho lidí, kteří se rozhodli pro život s Bohem a byli i zázračně uzdraveni a osvobozeni z různých svázaností.

V roce 2015 Zdeněk s manželkou zřídili „Dům záchrany a uzdravení“ pro potřebné a vyžadují osobní službu, kteří k nim jezdili a stále jezdí. Dům a jeho okolí ještě čeká nutná rozsáhlá rekonstrukce, aby mohl více sloužit k využití těmto potřebným.

Oblíbeným mottem Zdeňka Uhlíka je Komenského: 

„NÁRODE ČESKÝ, NAVRAŤ SE KE KRISTU“