Vzdělávání křesťanských učitelů - aprobace pro etickou výchovu