kambodza-main-text1.png
kamb-line.png
kambodza-main-text1.png
buvoli-text.png
kamb-line.png

Křesťanská práce v Kambodži

Fond Podpora křesťanské práce v Kambodži je nově vzniklý dárcovský fond, který v roce 2018 podporuje vznik a fungování církví a základních škol v Kambodži, které si nemohou zajistit základní prostředky pro své fungování.

Vaším darem umožníte vznik a fungování křesťanských škol a sborů v Kambodži

Číslo účtu na podporu fondu: 2400083780 / 2010, VS: 15

 

Založení stáda buvolů

Pojďte se k nám připojit k podpoře základních potřeb škol a církví a dalších křesťanských aktivit v Kambodži!

Jedním ze způsobů, jak můžeme místní práci podpořit, je zakoupení dvou sami vodních buvolů a jednoho samce pro křesťanský sbor v Kambodži.

Na počátku bude chov buvolů přispívat do školy a sboru mlékem, z kterého se budou dělat také sýry. To bude sloužit buď přímo ke konzumaci v rámci školy, nebo k následnému prodeji. V následujícím období se bude čekat přírůstek a postupné navýšení stáda, jejichž kusy se bude později prodávat. 

Projekt má v budoucnu zajistit potřeby nejen školy, ale i širšího okolí. Vedení školy a sbor má už nyní velký přínos a potenciál pro celou Kambodžu. Její misijní výjezdy a podpora jiných regionů má velký vliv na ostatní sbory a šíření evangelia. Tyto aktivity potřebují finanční zajištění. Očekáváme, že výdělek z buvolího stáda přinese finanční růst nejen této škole a sboru, ale podpoří tak i ostatní místa v Kambodži. Očekáváme postupně založení dalších stád v jiných místech tohoto krásného státu.

Číslo účtu na podporu fondu: 2400083780 / 2010, VS: 151