Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Nová generace na dobré cestě

Co je Nová generace na dobré cestě?

V České Republice máme otevřené dveře mluvit k mladé generaci skrze křesťanské lektory. Těm Pán Bůh položil na srdce školy nejen navštěvovat, ale také připravovat pro studenty programy a témata, která jsou jejich věku blízká a mít tak vliv na jejich hodnoty skrze své vlastní životy.

Považujeme tuto možnost za výjimečnou, a proto se snažíme tuto příležitost otevřených dveří využít a podpořit kvalitní a aktivní lektory.

V roce 2018 máme možnost podporovat již 80 českých lektorů. u proběhlo na školách přes 14 000 hodin programů pro zhruba 375 000 studentů a téměř 2 200 hodin věnovaných následným aktivitám pro cca 24 000 mladých lidí.

Lektoři nejsou placeni ze státních peněz či evropských grantů. Jejich činnost je plně financována ze soukromých zdrojů. Z každého daru do fondu „Nová generace na dobré cestě“ lektor obdrží 200% darované částky. Přidáte se k nám?

 

 
  • Provozovatel platební brány darujme.cz  z vašeho daru odečte 2% a podpořený projekt obdrží 98% vámi zaslaných financí. Aby projekt obdržel 100% vašeho daru, můžete finance poslat přímo na náš bankovní účet:

  • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 7 (obecně pro všechny lektory, 7001, 7002 atd. pro konkrétního lektora - viz níže)
  • Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny. Např. když přispějete 500 Kč, na podporu práce lektora F-nadace poskytne 1000 Kč.
  • Svým darem způsobíte, že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory.

Svou práci představuje lektorka Mgr. Renata Zajíčková

Renata Zajíčková

Mladí lidé dnes mají otázky, na kterém jim žel rodina a škola nedává uspokojivé odpovědi. Řeší vztahy, závislosti a mnohá jiná úskalí. Preventivní programy křesťanských lektorů na jejich otázky odpovídají jinak, než naše konzumní a materialistická společnost. Lektorská práce na školách přináší dětem dobré hodnoty a pohledy, které jim pomáhají zorientovat se v tomto světě a nasměrovat je správným směrem. 

„V roce 2012 jsem se ocitla na důležité životní křižovatce.  Modlila jsem se za to, aby si mě Bůh použil tak, jak On sám chce. A pak se přede mnou otevřela úžasná možnost pracovat s dětmi jako lektorka preventivního programu Etické dílny®. Podařilo se mi získat podporu svého sboru, zakotvit v Tim 2:2 (nyní Hope4kids) a najít dárce, kteří jsou ochotni moji službu finančně podporovat. Letos jsem získala podporu i od F-nadace. Ve školách jsem našla otevřené dveře - prakticky kamkoliv jsem přišla, tam měli o Etické dílny® zájem. Za jeden školní rok navštívím asi 20 škol ve Vsetíně a okolí. Učitelé si mohou vybrat si ze široké nabídky zajímavých témat. Většinou pracuji s dětmi na 1. stupni a tato práce mě moc baví a děti taky. Velkou radost mám z nového tématu „Jak se stalo, že jsem tady“, ve kterém děti z 2. a 3. tříd mohou poodkrýt tajemství lidské sexuality. Děti jsou tématem nadšené - a přes počáteční chichotání se v závěru dostáváme často k velmi hloubavým otázkám. Dětem na 1. a 2. stupni nabízím následný kontakt přes internet. Z otázek dětí vidím, že vstupují do partnerských vztahů naprosto nezralé a nepřipravené nést následky svého chování. Pak dívky ve svých čtrnácti a patnácti letech řeší takové situace jako strach z toho, že otěhotněly. O to více mě pak potěšilo, když mi jedna dívka napsala, že se se svým klukem rozhodli počkat s intimním životem až do manželství! “