Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Jiří Vrba

Údaje pro podporu:

Bankovní účet 240 008 3780 / 2010 a variabilní symbol 07019

Organizace:

Organizace: OD5K10, z.s.; Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/99-jiri-vrba

Lektor o sobě:

V roce 2013 jsem začal vypomáhat v OD5K10, o.s. s vedením volnočasových kroužků a v roce 2014 jsem začal pracovat v NZDM Centrum 5KA jako kontaktní pracovník. O rok později jsem postupně začal přebíral přednášky primární prevence od svého kolegy a v roce 2016 jsem stal vedoucím NZDM Centrum 5KA, provozovaného OD5K10, z.s. V rámci své činnosti se tak věnuji mládeži různými způsoby, ať už se jedná o přednášky primární prevence, v rámci NZDM, streetworku ve městě Vamberk, nebo letních táborech pořádaných ve spolupráci s OSPOD. V současné době studuji poslední ročník Univerzity Palackého v Olomouci, obor Sociální práce.

Všechny semináře OD5K10, z.s. jsou vytvořeny na křesťanských hodnotách tak, jak ukazuje Bible. V programech zdůrazňujeme Boží atributy, např. potřebu odpuštění, naději, jedinečnost každého jednotlivce, Boží plán s manželstvím a sexem, atd. V semináři "Sekty a náboženství" pro 9. třídy ZŠ lektor otevřeně mluví o své křesťanské zkušenosti s Bohem a v závěru programu je pouštěno evangelizační video "Létající talíře". Zatím jsme se setkali vždy s pozitivní reakcí jak žáků, tak i přítomných učitelů. Lektoři doplňují programy osobními zkušenostmi pramenícími ze života s Kristem.