Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Ing. Dana Eliášová

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010  a variabilní symbol: 07037

Organizace:

Pavučina o.p.s.; Bratrská jednota baptistů, Ostrava

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/82

O lektorovi:

Jsem lektorkou preventivních programů Etický kompas, které pomáhají dětem na základních školách rozvíjet dovednosti pro život a předcházet rizikovému chování.
Bližší popis programů Etický kompas je na http://prednasky.pavucina.net/

Prošla jsem výcvikem v Lektorském kurzu EK, procházím pravidelným intervizním a supervizním setkáváním, průběžně se vzdělávám v oblasti etické výchovy, primární prevence, atd. V lektorské práci čerpám ze svých odborných znalostí, ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a mládeží. Díky svému životnímu snu vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé žijící plnohodnotný život, jsem se rozhodla věnovat přednáškové činnosti.