Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Erika Bednaříková

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07043

Organizace:

o.s. ABATOP; Apoštolská církev, Kroměříž

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/62

O lektorovi:

Vystudovala jsem Mendelovu univerzitu v Brně, která přispěla k mojí profilaci na efektivní mezilidskou komunikaci a s ní spojený funkční týmový management. Během studia jsem též získala vzdělání ve Francii, což doplnila loňská roční pracovní zkušenost výzkumné stáže v Toulouse. Po roce výměnného pobytu na prestižní manažerské škole v Lyonu, jsem dosáhla v dalším roce ekvivalentu inženýrského titulu na partnerské škole v Chambéry. Následně jsem se začala věnovat pedagogické činnosti postupně jak na středních školách (doplnila jsem si pedagogické vzdělání), tak na univerzitě v rámci postgraduálního studia, které v současné době dokončuji. 


Již během studia na střední škole, kdy jsem měla možnost slyšet první preventivní přednášku, jsem nabyla vnitřního přesvědčení o důležitosti osvětové činnosti v životě mladých lidí. Díky svému životnímu snu vidět mladou generaci dorůstat ve zdravé dospělé žijící plnohodnotný život, jsem se vedle svého zaměstnání rozhodla věnovat přednáškové činnosti. V minulosti jsem nadšení pro rozvoj druhých uplatnila i ve vzdělávání dospělých (dlouholetá spolupráce s neziskovou organizací, jazykovým institutem či univerzitou). Ve svých přednáškách kladu důraz na názornost, interaktivnost a praktické využití posluchači.