Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

František Krampota

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07020

Organizace:

ACET ČR

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/80-frantisek-krampota 

Lektor o sobě:

Vystudoval jsem PF Univerzita Hradec Králové a KTF Karlova Univerzita.

V roce 2010 jsem studoval na PF UHK obor Etická výchova. Dále jsem spoluautor dvou knih a několika metodických a didaktických materiálů. V organizaci ACET ČR působím od roku 2000, přednášel jsem pro cca 200 tisíc studentů, vedl odborné semináře v zahraničí (Ukrajina, Bělorusko, Chorvatsko, Slovinsko, Uganda).