Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Jana Hlávková

Údaje pro podporu:

Bankovní účet 2400 083 780 / 2010, variabilní symbol podporu: 07011

Organizace:

Apoštolská církev, Křesťanské centrum

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/140-jana-hlavkova

Lektor o sobě:

Od roku 2009 a počátku projektu Světlo paměti jsem absolvovala se svými pamětníky stovky přednášek. Do roku 2016 jsme oslovili asi 14 000 studentů na ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. Ohlasy na přednášky jsou vždy kladné, díky přítomnosti pamětníků. Ze 4 pamětníků již nyní chodím se 2 pány - Luděk Eliáš (*1923) a Ing. Michal Salomonovič (*1933).

V září 2011 jsem se zúčastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

V rámci projektu "Světlo paměti" - ICEJ ČR jsem byla koordinátorkou pro Severní Moravu a Slezsko.

Také organizuji přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, ŽO v Ostravě, městskými knihovnami či muzei.