Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Lubomír Honek

Údaje pro podporu:

Bankovní účet 240 008 3780 / 2010 a variabilní symbol: 07026

Organizace:

České studny, Žďár nad Sázavou

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/143-lubomir-honek

Lektor o sobě:

“Záleží mi na tom, aby lidé vyrůstali a byli vzděláváni v kultuře úcty a lásky, tak, jak to učil a jak tomu věřil i světoznámý učitel národů." Jan Ámos Komenský.

Specializuji se na interaktivní dílny pro školy o Janu Husovi - Tajemství husích stop a Hus jak ho neznáte.