Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Mgr. Jan Molnár

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07022

Organizace:

Maják o.p.s.; Sbor Jednoty bratrské, Liberec

Témata:

 • agrese
 • jsem originál
 • alkohol a kouření
 • agrese a šikana
 • kyberšikana
 • vlastní hodnota a respekt
 • závislostní chování
 • dospívání a moje identita
 • partnerské vztahy a pojetí krásy
 • drogy 1 a 2
 • sexualita a moje zodpovědnost
 • rizikové sexuální chování
 • hrozby extremismu
 • adaptační program
 • klima třídy

Všechny programy MAJÁKu jsou vytvořeny na křesťanských hodnotách tak, jak ukazuje Bible. V programech zdůrazňujeme Boží atributy, např. potřebu přijetí, odpuštění, milost (nový start), naději, východisko z těžkých situací, atd. Lektoři doplňují programy osobními zkušenostmi pramenícími ze života s Kristem.

Liberecký kraj

Lektor o sobě:

V listopadu jsem připravoval program Klima třídy,  který je „ušitý na míru“ dle potřeb třídy. Jednoho žáka na začátku školního roku srazilo při jízdě na kole auto. Byl přes 2 měsíce mimo školu. Chlapec dorazil na vozíčku a celé to pojal jako velké překvapení pro třídu, p. učitelku a samozřejmě pro nás. Kolektiv na to reagoval velmi pozitivně – byla to čistě chlapecká třída. Program jsme museli razantně přenastavit, jelikož to byla velká změna atmosféry. Proběhly některé aktivity, žáci se s námi dobře seznámili a pracovali jako opravdu dobrý kolektiv. V půlce programu došlo na diskuzi o celé situaci, která se nečekaně protáhla. Někteří kluci měli potřebu ze sebe dostat smutek, nebo vyjadřovali určitý strach. Došlo i na slzy –  o  to větším povzbuzením bylo, že k tomu došlo v „chlapeckém“ kolektivu.