Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Jana Řezníčková

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol 07055

Organizace:

Národní iniciativa pro život, Plzeňský kraj

Programy a  působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/27-jana-reznickova

Lektor o sobě:

Jsem původně učitelka prvního stupně ZŠ. Učila jsem celkem 8 let a práce s dětmi mě velmi bavila. Nejvíce jsem měla ráda chvíle, kdy jsme narazili při běžné výuce na nějaké závažnější téma ze života, kdy děti poslouchaly ani nedýchaly a já jsem cítila, že se v nich děje něco, co přesahuje samotný rámec výuky. V roce 2008 jsem dostala funkci metodika prevence a vytvořila program Moje cesta na svět, který měl mimořádný ohlas u dětí i rodičů a umístil se v soutěži učitelských prací na 4. místě. Téma primární prevence mě velmi zaujalo. V roce 2012 jsem získala certifikát jako lektorka NIŽ a o dva roky později jsem absolvovala výcvik Škola osobního života – výchova ke zdravé integraci sexuality.

 

V současné době pracuji jako vedoucí dětské církve v KS Plzeň a jako lektorka NIŽ pro plzeňský kraj. K programu Moje cesta na svět pro třeťáčky přibyl program MCNS PLUS pro páté třídy a úžasné reakce dětí na oba tyto programy mi dávají velký pocit smyslu a radosti.