Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Ing. Jiří Folta

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07014

Organizace:

Sbor Církve bratrské Tábor; Křesťanská Akademie Mladých

Programy a působnost lektora:

Programy série "Duchovní dědictví", Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Podrobnosti: http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/89 

Lektor o sobě:

Už během studia informatiky v roce 2002 jsem se začal věnovat více tomu, co mě naplňovalo - práci s mládeží nejdříve skrze pěvecké sbory Tensing a Fusion, a později také v nízkoprahových klubech Elimu Opava. V roce 2014 mě zaujal nově vznikající program Duchovního dědictví a začal jsem s nadšením přednášet interaktivní přednášku "Bible a člověk 21. století" a později také přednášku "Hus, jak ho neznáte". V současné době také trávím mnoho času na středních školách s dobrovolníky během preventivního programu Exit tour a jako koníček se věnuji klubům objevného čtení Bible a dětské hudební skupině Second life.

Rád bych skrze svou práci viděl mladé lidi, kteří čerpají moudrost a inspiraci k životu na nestárnoucích hodnotách Bible a proměňují současnou společnost skrze svůj zodpovědný a proaktivní přístup k životu.