Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Josef Kostelecký

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07061

Organizace:

Hope4kids, z.s., Etické dílny

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/125-josef-kostelecky

Lektor o sobě:

Jako lektor jsem prošel výcvikem v Lektorském kurzu Etické Dílny, procházím pravidelným intervizním a supervizním setkáváním, průběžně se vzdělávám v oblasti etické výchovy, primární prevence, atd. V lektorské práci čerpám ze svých odborných znalostí, ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a mládeží.