Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Mgr. Lydie Marešová Ph.D.

Lydie Marešová

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 0732

Organizace:

Hope4kids, z.s.; Národní vnitromisijní a alianční hnutí Modrý kříž

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/61

O lektorovi:

Získala jsem pedagogické vzdělání na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Absolvovala jsem zaškolení do lektorské služby preventivního programu Etické dílny® pod vedením ing. Elišky Krmelové a 40 hodinový akreditovaný kurs primární prevence. Jsem lektorkou programů Etické dílny® od února 2013, a doposud jsem oslovila přes 6200 dětí ve více než 600 vyučovacích hodinách. Jako oblastní lektorka programů Etické dílny® pomáhám dalším lektorům ke zkvalitňování jejich práce na školách a podílím se na zaškolování budoucích lektorů.