Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Ing. Michal Koťátko

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07010

Organizace:

Sbor Křesťanské společenství Turnov, NIŽ, ACET ČR, Křesťanská Akademie Mladých

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/30

Lektor o sobě:

V říjnu jsem přednášel na větší sídlištní škole, se kterou dlouhodobě spolupracuji. Bylo to v devítce, přednáška byla na téma: Přátelství a láska. Mezi písemnými hodnoceními se objevila věta: „ … je dobré, že přidáváte i zážitky ze svého života. Moc se mi to líbilo už jen kvůli tomu, že teď sama prožívám špatné období.“  Novou výzvou jsou pro mě programy Poruchy příjmu potravy a finanční gramotnost, o které jsem byl požádán.