Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Michal Krchňák

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07012

Organizace:

Křesťanské společenství Liberec

Programy a působnost lektora:

Podrobnosti: http://www.najdilektora.cz/lektor/12-michal-krchnak

Lektor o sobě:

Vystudoval jsem gymnázium a následně Husitskou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze. Osm let jsem působil jako farář Církve československé husitské. Osm let jsem také vyučoval na biblických školách Harvest International Bible University (zahraniční škole v České republice) a Misijní škole M. L. Zinzendorfa v Liberci, kde jsem v rámci široké škály předmětů vyučoval také biblickou hebrejštinu. Deset let jsem pracoval na překladu Staré smlouvy z hebrejštiny do češtiny (v rámci projektu Křesťanské misijní společnosti – www.biblecsp.cz). Český studijní překlad Bible byl vydán v červenci 2009.

Po dokončení práce na překladu Bible jsem se začal věnovat externím přednáškám na středních a základních školách po celé České republice, besedám v knihovnách a dalším činnostem, při nichž využívám získané znalosti a zkušenosti.

Zúčastnil jsem se sedmi ročníků mistrovství ČR ve znalostech Bible a se svým týmem jsem se stal trojnásobným vítězem. V souvislosti s tím jsem také pětkrát navštívil Izrael.