Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Pavel Pakosta

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07031

Organizace:

o.s. ABATOP; Apoštolská církev, Uherský Brod

Programy a působnost lektora:

Sex, AIDS a vztahy – při této přednášce mohu říci krátké svědectví o svém manželství a poukázat na požehnání skrze víru. Dále, že věrnost a láska jsou hodnoty, které přinesla Bible; Sexuální zdrženlivost před manželstvím není hloupost, ale bázeň před Bohem.

Holokaust, antisemitismus – jsem přesvědčen, že touto přednáškou naplňujeme Boží vůli, protože reagujeme na slova proroka Izaiáše 40/1-2 „Potěšujte můj lid“. Bojem proti antisemitismu dáváme jako křesťané najevo náš přátelský a vstřícný postoj vůči židům s vírou, že mladí lidé uvidí křesťanství novýma očima a získají k nám důvěru, i když se učí o tom, co všechno napáchli v minulosti někteří lidé ve jménu Ježíše Krista.  

Kyberšikana  - zde ukazujeme, že nejspolehlivější prevencí jsou dobré vztahy v kolektivu, které jsou založené na biblických hodnotách. I zde tyto etické hodnoty nabádají, aby žáci hledali a přemýšleli o zdroji těchto hodnot.

Lektor o sobě:

Působím na školách od roku 2005. Organizuji, zajišťuji a poskytuji přednáškovou a poradenskou činnost dětem a mládeži. Získal jsem si důvěru pedagogů pro dlouholetou spolupráci, o mé přednášky je velký zájem. Vedu interaktivním způsobem mladé posluchače ke vzájemné úctě, respektu, ohleduplnosti a k boji proti lhostejnosti. Poukazuji na jejich jedinečnost. Snažím se upozorňovat na zažité předsudky a stereotypy. Jsem ženatý a mám dvě děti.