Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Ing. Petra Radová

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07042

Organizace:

Maják o.p.s.; Sbor jednoty bratrské, Liberec - Ruprechtice

Programy a působnost lektora:

  • Zdravé tělo – prevence v adiktologii (tabákové výrobky, injekční stříkačky)
  • Kdo jsem? – prevence rasismu a xenofobie u dětí
  • Agrese – prevence projevů agrese u dětí
  • Alkohol a kouření – prevence v adiktologii (kouření a alkohol)
  • Jsme parta? – prevence šikany a extrémních projevů agrese
  • Kyberšikana – prevence šikany a extrémních projevů agrese

Všechny programy MAJÁKu jsou vytvořeny na křesťanských hodnotách tak, jak ukazuje Bible. V programech zdůrazňujeme Boží atributy, např. potřebu přijetí, odpuštění, milost (nový start), naději, východisko z těžkých situací, atd. Lektoři doplňují programy osobními zkušenostmi pramenícími ze života s Kristem.

Liberecký kraj

Lektor o sobě:

V MAJÁKu působím od roku 2011, kdy jsem reagovala na Boží výzvu a v Jeho povolání vstoupila do služby mladé generace prostřednictvím realizace preventivních programů a následné služby v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zapes. Realizuji programy pro žáky 1. stupně ZŠ, na 2. stupni pracují pak kolegové. Programy MAJÁKu poskytujeme v rámci celého Libereckého kraje - nejčastěji působíme na školách v Liberci a Jablonci nad Nisou. Za roky strávené v oblasti prevence jsem vděčná za kontakty navázané na školách - mnohé školy a metodiky prevence znám už několikátým rokem, čehož si při práci velmi cením. Také je velkým přínosem být u toho, jak se naše práce na školách rok od roku posouvá. Každodenní výzvou je hledat Boží vizi a plán, jak pro konkrétní třídní kolektiv, jejich učitele, školu, tak pro další směřování naší práce - na co se zaměřit a proč, jakým způsobem, co už je staré a neefektivní, čím vlastně žije současná mladá generace a do čeho potřebuje být uváděna Kristovou autoritou skrze nás.