Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Zdeněk Pospíšil

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07053

Organizace:

ACET ČR

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/21-zdenek-pospisil

Lektor o sobě:

Lektorské činnosti se věnuji už 22 let. V organizaci ACET ČR jsem od roku 1997. Za dobu své činnosti jsem oslovil více než 160 000 žáků, studentů a učňů. V minulosti jsem přednášel i vojákům základní vojenské služby. Přednáším také v dětských domovech, domovech mládeže, na různých školních akcích, setkáních mládeže a v dětských léčebnách. Přednáším preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ. 
Gymnázia, střední školy, VOŠ a učňovské školy žádají programy nejčastěji pro 1. a 2. ročníky.