Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Přemysl Šeděnka

Údaje pro podporu:

Bankovní účet 240 008 3780 / 2010 a variabilní symbol 7077

Organizace:

Sbor Křesťanské společenství Jeseník

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/145-premysl-sedenka

Lektor o sobě:

Ačkoli jsem vystudoval neučitelský obor "Anglický a německý jazyk pro překladatelství a tlumočnictví", už během studia jsem vnímal, že moje místo je ve vzdělávání dětí a mládeže. Proto jsem v této oblasti zakotvil hned po skončení studia a absolvoval jsem v ní mnoho různých přednášek, seminářů a kurzů. Celkově již nyní s mládeží pracuji skoro 20 let, ať už jako učitel/lektor jazyků, spoluorganizátor nejrůznějších akcí pro mládež nebo vedoucí a pastor mládežnických klubů a skupin. Důvodem, který mne přivedl k lektorské činnosti v rámci programů primárně preventivních, etických i duchovních, byla touha pozitivně formovat dnešní mládež a pomáhat jí překonávat nejrůznější úskalí období dospívání, kterých žel s technologickým rozvojem a nástupem sociálních médií neustále přibývá. Jelikož jsem ženatý a sám mám 2 děti + třetí na cestě, tak se mě tato nepříznivá situace dotýká i osobně. Rád bych proto přispěl svým - byť i malým - dílem k tomu, aby současná mládež o nejrůznějších problémech a nástrahách dnešní doby věděla, uvědomila si jejich závažnost a uměla jim úspěšně čelit.