Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Mgr. Renata Zajíčková

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07017

Organizace:

Hope4kids, z.s.; Církev bratrská, Vsetín 

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/34

Lektor o sobě:

Program pro 2-3. třídy ZŠ - Jak se stalo, že jsem tady… přináší dětem informace o lidské sexualitě, početí, prenatálním vývoji -  ne jako něco sprostého a tajného, ale velmi krásného, vzácného a cenného. Vše vysvětluji na příběhu mladých lidí Adama a Evy, kteří se mají rádi a chtějí mít spolu děťátko. Děti dostávají informace citlivě a úměrně jejich věku, mohou si v ruce podržet model dvouměsíčního plodu. V průběhu hodiny si zahrají hru a zasoutěží si.

Před Vánocemi jsem měla možnost přednášet na 2. stupni téma Bible a člověk 21. století. Více než 50 dětí mohlo slyšet zajímavé informace o této knize, která je křesťanům tak vzácná. Žáci se seznámili s obsahem Bible, různými zajímavostmi, historickým pozadím vzniku a významu Bible kralické pro český národ. Pracovali také s biblickým textem, nakonec si vše zopakovali v závěrečném kvízu.