Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Tomáš Špác

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07064

Organizace:

Hope4kids, Královehradecký kraj

Programy a působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektor/124-tomas-spac

Lektor o sobě:

Jsem lektorem preventivních programů Etické dílny®, které pomáhají dětem na základních školách rozvíjet dovednosti pro život a předcházet rizikovému chování. 
Bližší popis programů Etické dílny® je na www.etickedilny.cz. 

Prošel jsem výcvikem v Lektorském kurzu Etické Dílny, procházím pravidelným intervizním a supervizním setkáváním, průběžně se vzdělávám v oblasti etické výchovy, primární prevence, atd. V lektorské práci čerpám ze svých odborných znalostí, ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a mládeží.