Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Václav Jiříček

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol: 07035

Organizace:

Maják o.p.s.

http://www.najdilektora.cz/lektor/102-vaclav-jiricek

Lektor o sobě:

Lektorem jsem se stal před rokem. Zpočátku to byl pro mě čas, kdy jsem měl programy během školy na inženýrském studiu. Šel jsem do toho s tím, že teď mohu nějak pomáhat, ale po škole už budu pracovat ve strojírenství. Škola mi skončila a já jsem i nadále lektor. Raduji se z toho, že mohu přinášet hodnoty do životů ostatních, a to především mladých lidí. Tato činnost mi za to stojí, i kdybych svým jednáním ovlivnil zásadněji byť jen jednoho člověka.