Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Mgr. Vaneta Zvoníčková

Údaje pro podporu:

Bankovní účet: 2400 083 780 / 2010 a variabilní symbol 07004

Organizace:

Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí

Programy a  působnost lektora:

http://www.najdilektora.cz/lektori/detail/69

Lektor o sobě:

Díky besedám ve školách přicházejí noví lidé na kluby, jsou to lidé, kteří řeší závažné životní problémy - sebevražedné sklony, sebepoškozování, anorexie, náročné prostředí doma…Přála bych si mít dostatek moudrosti, abych se uměla těmto dětem přiblížit. Silvestr jsme prožili společně na chatě. Jeli s námi i dva neslyšící kluci. S pomocí znakované češtiny, pantomimy a psaní jsme se dobře dorozuměli. Je to výzva, jak uzpůsobovat program a učit se znakovat. Jsme rádi, že Most může být mostem k Bohu, k církvi i mezi lidmi navzájem.