Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!