Svým darem způsobíte,
Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny
že poroste počet mladých lidí oslovených křesťanskými lektory!

Mgr. Vladimír Vácha

Údaje pro podporu:

Bankovní účet 240 008 3780 / 2010 a variabilní symbol 7001

Organizace:

Sbor Křesťanské společenství Praha

Programy a působnost lektora:

www.najdilektora.cz/lektori/detail/13

Lektor o sobě:

Spolupracuji s Národním centrem bezpečnějšího internetu, přednáškami jsme pokryli všechny školy na dvou pražských obvodech Praha 6 a 7. Na přednášky na školách navazovaly i přednášky pro rodiče. Nově bylo zařazeno i téma bezpečného mobilu, které je velmi aktuální.

Přestože toto téma neumožňuje příliš mluvit o duchovních hodnotách, snažim se alespoň zmínit, co je pro mě důležité. S jednou dívkou udržuji facebookový kontakt již několik měsíců a snažím se jí pomoci srovnat životní hodnoty – zdá se, že alespoň s částečným úspěchem – rozhodla se skoncovat s drogami. Začal jsem si psát i s jejím mladším bratrem, který byl za delikty několik týdnů v pasťáku a snad i díky tomu a díky mým intervencím se trochu zklidnil.