Co je F-nadace?

F-nadace byla založena 25. července 1994. Zpočátku se věnovala vlastním projektům v oblasti misie skrze jazykové vzdělávání a v oblasti křesťanské duchovní hudby. Brzy se pustila i do menší podpory dalších křesťanských neziskových organizací.

Ve druhé fázi života nadace (cca 1998 - 2012) došlo k přeměně na grantující kapitálovou nadaci – vybudování vlastního nadačního jmění, z jehož výnosů jsou podporovány křesťanské projekty zastřešené jinými organizacemi. Od roku 2000 F nadace každoročně vypisuje výběrová řízení na podporu křesťanských projektů. Zpočátku šlo o podporu vzdělávání, později o podporu práce s mládeží a evangelizace. 

Od r. 2007 F-nadace cíleně podporuje štědrost druhých a zve další dárce ke společnému dávání. V roce 2013 přešla na systém správy dárcovských fondů, které pro dárce bezplatně spravuje. 

Právě prostřednictvím dárcovských fondů vás zveme k podpoře projektů, kterým sami věříme a to zcela adresným způsobem – přispíváte přesně na to, co určíte.

Všechny dárcovské fondy F-nadace mají 0% režii z přijatých darů, všechny dary jsou v plné výši využity na určený účel, režie nadace je financována z jiných zdrojů. Dar poskytnutý F-nadaci lze odečíst od daňového základu.

V současné době spravuje F-nadace 19 uzavřených fondů a 10 otevřených fondů, do kterých lze přispívat.

Za rok 2016 se F-nadace umístila na 11. místě mezi českými nadacemi a nadačními fondy v objemu rozdělených nadačních příspěvků.