baner NG - rext.png
baner NG - pruhy.png
baner NG - logo.png
baner NG - foto.png

Ester Pluskalová

Koordinátorka Rozvoje skupin Nové generace pro Moravu

"Jsem Ester, je mi 23 let, mám manžela a dálkově teď studuji management a marketing ve Zlíně. Se službou Nové generace jsem se setkala už během studia na střední škole. Myšlenka organizace se mi zalíbila, na svém gymnáziu jsem vyhledala další křesťany a rozjeli jsme skupinku. Mohli jsme uspořádat několik akcí, navštívil nás také tým ze Švédska. Zasévali jsme do životů spolužáků, prožívali jsme protivenství i zázraky. :) Na vysokou školu jsem šla do jiného města, ale když jsem se dozvěděla, že i tady je NG, přidala jsem se. Během uplynulých dvou a půl let jsem aktivně pomáhala při přípravách i v průběhu akcí, seznámila jsem se s řadou nevěřících studentů a začala jsem pořádat skupinky pro holky. V tomto roce bych se ráda věnovala dalšímu rozvoji práce v Olomouci a také budu spravovat národní facebookové a webové stránky a Instagram Nové generace a rozvíjet propagační materiály pro službu."

Údaje pro podporu

Bankovní účet 2400083780/2010 variabilní symbol 6402

____________________________________________________________________

Media Leader of the New Generation for Moravia

"I am Ester, I am 23 years old, I have a husband and I am correspondently studying management and marketing in Zlín. I met with the service of the New Generation already during high school studies. I liked the idea of the organization, so I looked for other Christians at my high school and we started a group. We could have organized several events, also a team from Sweden visited us. We sowed into the lives of our classmates, we experienced adversities and miracles :) I went to college in another city but when I learned that here is NG group, I joined them. During the last two and a half years, I have been actively involved in the preparations and during the events, I have become acquainted with a number of unbelieving students, and started to organize groups for girls, and this year I would like to devote myself to the further development of work in Olomouc and also I will manage national Facebook and website and Instagram of New Generations and develop promotional materials for the service. "

Bank account IBAN: CZ1955000000003591065001 SWIFT: RZBCCZPP

Variable symbol: 6402