Školy comenius

Školy Comenius

Dárcovský fond Školy Comenius je zaměřený na vznik a podporu křesťanských škol v České republice.

Křesťanská škola je vynikajícím místem, kde mladý člověk může získání a kultivovat svoji víru. Třetinu času tráví děti a mládež ve škole – každý den po přibližně 16 let. Hodnoty a životní příklady, které jim vtiskne, ovlivní celý jejich život. Pokud je křesťanská víra součástí jejího DNA, nemusí být křesťanské působení omezené jako na školách veřejných. Školy s křesťanským DNA pozitivně ovlivňují studenty, jejich rodiče a jsou přirozeným místem, kde křesťané slouží veřejnosti. Církevní či soukromá škola a jejich zřizovatel se při svém vzniku musí vypořádat s odpovědností zajistit odpovídající prostory, vybavení a zázemí. Druhým finančním břemenem jsou nedostatečné prostředky na provoz v počátcích školy, kvůli menšímu počtu žáků a 0,6 normativu v 1. roce školy. Když škola získá důvěru rodičů a prestiž, kapacita se naplní a provoz je ekonomicky soběstačný. Běžnou praxí na těchto školách jsou úsporu i na mzdách učitelů, která bývá o cca 10 % nižší.

Bankovní účet 2400 083 780 / 2010, variabilní symbol 13

Aktivity fondu řídí Rada Comenius, která má od 19. 11. 2019 následující složení, dle fotografie zleva doprava:

  • Mgr. Boris Váňa – ředitel školy Comenius Hradec Králové
  • Mgr. Jan Kuklínek – správce fondu Comenius, garant oddělení Škola pro Život, KAM
  • Bohdan Čančík – zřizovatel ZŠ Brána, pastor JB Nová Paka
  • Curt Mobley, MA – učitel CISP Praha, Reach Global
  • JUDr. Leoš Brantál, LL.M. - advokát, CB Frýdlant n.O.
  • Ing. Richard Váňa – ředitel ZŠ Cesta, CB Elim Písek

 

 

Projekty Školy Comenius

Číslo pod fotografií projektu je variabilní symbol pro jeho podporu.