pozadi text SOZO.png
nadpis sozo.png
logo sozo.png
foto SOZO.png

BETHEL SOZO CZ

 Co je Bethel SOZO CZ?

  • Bethel SOZO CZ je služba vnitřního uzdravení a vysvobození
  • Fond podporuje pomoc lidem vstoupit do hlubšího důvěrného osobního propojení s Bohem Otcem, Ježíšem i Duchem Svatým
  • http://www.bethelsozo.cz/
  • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 7696
  • Vašim darem umožníte, aby lidé v našem národě prožili Boží uzdravení a kráčeli v Božím povolání pro svůj život. Z fondu jsou financovány semináře, intenzivní výcviky a také osobní služba. 

Služba SOZO byla založena v církvi Bethel v Reddingu Californii a Bethel SOZO CZ je součástí její sítě. V České Republice tato služba vznikla v roce 2015 a správcem dárcovského fondu je Jana Valová.

„Když se obyčejní lidé setkají s Bohem, začnou měnit svět.“ Bill Johnson