sipky red.png
ucitele-text.png
pruh red ucitel.png
dust.png
pics ucitel.png

Vzdělávání křesťanských učitelů

Proč existuje fond vzdělávání křesťanských učitelů?

  • podporuje vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů, kteří jsou registrovaní v síti křesťanských učitelů 
  • financuje vzdělávání a materiály s cílem rozšiřování křesťanského vlivu ve školách
  • Bankovní účet 2400083780 / 2010, variabilní symbol 102 
  • Dary do tohoto fondu jsou zdvojeny. Např. když přispějete 500 Kč, na podporu stipendia F-nadace poskytne 1000 Kč
  • Vašim darem umožníte, aby se do výuky Etické výchovy a prevence ve školách zapojilo více křesťanů.

V letech 2014 - 2016  fond podpořil 20 učitelů částkou 103 190 Kč v získání aprobace pro Etickou výchovu a v absolvování Lektorské akademie. Etická výchova je volitelný předmět, který ve školách dává prostor morálnímu formování i duchovnímu nasměrování žáků. Lektorská akademie připravuje k realizaci preventivních, etických a duchovních programů ve školách. Z podpořených učitelů a lektorů:

  • 7 se zúčastnilo 250 hodinového kurzu Etické výchovy
  • 7 absolvovalo 40 hodinový kurz Etické výchovy
  • 6 se účastní Lektorské akademie

Vzdělávání křesťanských učitelů - aprobace pro etickou výchovu